Contact

o.z. Nikolo Mikuláš Kántor,v.f.

949 01 Nitra, Staré Mesto, Krátka ul.

+421 905 443 689

kantor@kantor.sk